Plodnost je tema od velike važnosti, blisko povezana s nastavkom naše vrste i snovima bezbrojnih pojedinaca i parova koji teže izgradnji obitelji. Središnje mjesto u ovom nastojanju je zdravlje spermija, mikroskopskih plivača koji nose polovicu našeg genetskog materijala i igraju ključnu ulogu u začeću. Iako su čimbenici koji utječu na zdravlje sperme višestruki, jedan aspekt koji često ostaje podcijenjen i zanemaren je utjecaj čimbenika iz okoliša.

Okoliš i broj spermija

Broj spermija, koji se odnosi na broj spermija u određenom uzorku, temeljni je parametar u procjeni muške plodnosti. To je mjera količine sperme dostupne za oplodnju, a kada padne ispod određenog praga, može spriječiti šanse za začeće.

Naš okoliš, složena mreža okruženja i utjecaja, doživio je dramatične promjene u posljednjim desetljećima. Industrijalizacija, urbanizacija i proliferacija kemikalija ostavili su neizbrisiv trag na svijet u kojem živimo. Upravo unutar ovog transformiranog krajolika moramo ispitati potencijalne prijetnje muškom reproduktivnom zdravlju.

Izvor: Pregled utjecaja globalnih klimatskih promjena
 1. Ti utjecaji uključuju toksine iz okoliša, podmukle agense koji vrebaju u zraku koji udišemo, vodi koju pijemo i proizvodima koje svakodnevno koristimo. Ovi toksini, koji obuhvaćaju široku lepezu industrijskih kemikalija, teških metala i zagađivača zraka, imaju sposobnost infiltracije u naša tijela, narušavajući osjetljivu ravnotežu hormona i procesa odgovornih za proizvodnju sperme.
 2. Tu su i zagađivači i pesticidi, tvari koje se često povezuju s poljoprivrednim praksama i industrijskim procesima. Ovi spojevi, iako služe važnim svrhama u našem modernom svijetu, mogu, nažalost, imati negativne učinke na mušku plodnost. Istražit ćemo specifične zagađivače i pesticide koji su poznati po svom štetnom utjecaju na kvalitetu sperme.
 3. Zračenje, ionizirajuće i neionizirajuće, zauzima značajno mjesto u našim životima, bilo u području medicinske dijagnostike ili u radu svakodnevnih uređaja. Naš treći dio ispituje kako različiti oblici zračenja mogu utjecati na broj spermija, zadirući u mehanizme putem kojih ti energetski valovi mogu poremetiti zamršeni proces proizvodnje spermija.
 4. Na kraju, postoji još jedan opipljiviji i neposredniji čimbenik iz okoliša—pretjerana toplina. Testisi, primarni organi odgovorni za proizvodnju sperme, posebno su osjetljivi na temperaturne fluktuacije. U ovom odjeljku istražujem kako izloženost prekomjernoj toplini, koja proizlazi iz različitih izvora kao što su tople kupke, saune ili tijesna odjeća, može smanjiti broj spermija.

Razumijevanjem rizika koje predstavljaju toksini, zagađivači, zračenje i toplina, pojedinci mogu poduzeti informirane korake kako bi zaštitili svoju plodnost i opću dobrobit. Nadamo se da će vas ovo znanje osnažiti da donosite svjesne odluke, smanjite izloženost tim čimbenicima iz okoliša i zaštitite dragocjeni potencijal za novi život.

Izloženost toksinima iz okoliša

U našem modernom svijetu neprestano smo okruženi mnoštvom kemikalija i toksina. Ove podmukle tvari pronalaze svoj put u zrak koji udišemo, vodu koju pijemo, pa čak i proizvode koje svakodnevno koristimo. Iako mnogi od njih služe u bitne industrijske i komercijalne svrhe, oni također predstavljaju značajnu prijetnju našem reproduktivnom zdravlju, osobito u području broja i kvalitete sperme.

Toksini iz okoliša

Toksini iz okoliša obuhvaćaju širok raspon kemijskih spojeva, uključujući industrijske kemikalije, teške metale i razne zagađivače zraka. Mogu potjecati iz tvornica, emisija, pa čak i iz svakodnevnih kućanskih proizvoda. Podmukla priroda ovih toksina leži u njihovoj sposobnosti da se infiltriraju u naša tijela i ometaju fino podešenu hormonalnu ravnotežu i fiziološke procese odgovorne za proizvodnju sperme.

Kemikalije koje ometaju endokrini sustav

Jedna skupina kemikalija koja je privukla posebnu pozornost zbog svojih štetnih učinaka na mušku plodnost su kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava (EDC). Ove tvari imaju neobičnu sposobnost oponašanja ili ometanja prirodnih hormona u tijelu. Kao rezultat toga, mogu dovesti u nered endokrini sustav, koji regulira mnoge vitalne funkcije. Za muškarce ovaj poremećaj može dovesti do smanjenja broja i kvalitete sperme.

Primjeri EDC-a uključuju ftalate, bisfenol A (BPA) i poliklorirane bifenile (PCB). Ftalati, koji se obično nalaze u plastici, mirisima i kozmetici, povezani su sa smanjenim brojem i pokretljivošću spermija. BPA, koji se koristi u proizvodnji plastike, može dospjeti u hranu i piće, potencijalno utječući na plodnost muškaraca. PCB-i, iako su zabranjeni u mnogim zemljama, ostaju prisutni u okolišu i mogu se akumulirati u prehrambenom lancu, te naposljetku dospiju u naša tijela.

Izvor: HORMONI I KEMIKALIJE KOJE POREMEĆAJU ENDOKRINI (PDF)

Teški metali

Osim EDC-a, teški metali poput olova, žive i kadmija također predstavljaju značajan rizik. Ti su metali često prisutni u industrijskim procesima, kontaminiranom tlu i određenim vrstama riba. Produljena izloženost teškim metalima može oštetiti stanice koje proizvode spermu, što dovodi do smanjenja broja spermija i kompromitirane kvalitete sperme.

Minimiziranje izloženosti toksinima iz okoliša

Smanjenje izloženosti toksinima iz okoliša proaktivan je korak koji pojedinci mogu poduzeti kako bi zaštitili svoje reproduktivno zdravlje. To može uključivati ​​vođenje računa o proizvodima koje koristimo, odabir prirodnih i organskih alternativa kada je to moguće i informiranje o mogućim izvorima izloženosti u našoj okolini.

Utjecaj zagađivača i pesticida

Dok plovimo modernim svijetom, teško je izbjeći utjecaj zagađivača i pesticida. Ovi spojevi, iako se često koriste u osnovne svrhe u poljoprivredi i industriji, mogu baciti sjenu na mušku plodnost utječući na broj i kvalitetu spermija. U ovom odjeljku istražujemo podmukli utjecaj zagađivača i pesticida na muški reproduktivni sustav.

Poljoprivredne kemikalije i pesticidi

Poljoprivreda je okosnica naše opskrbe hranom, a kako bi se usjevi zaštitili od nametnika i maksimizirali prinosi, koriste se razne kemikalije i pesticidi. Iako su ove mjere ključne za sigurnost hrane, one imaju cijenu za naš okoliš i, potencijalno, za ljudsko zdravlje.

Određeni pesticidi, kao što su organofosfati i piretroidi, povezani su sa smanjenim brojem i pokretljivošću spermija. Te kemikalije mogu poremetiti hormonsku ravnotežu i ometati delikatan proces proizvodnje sperme. Pojedinci koji rade u poljoprivredi ili žive u poljoprivrednim regijama mogu biti izloženi većem riziku od izloženosti.

Izvor: Alarmantan učinak pesticida na mušku plodnost

Industrijski zagađivači

Industrijski procesi oslobađaju koktel zagađivača u okoliš, a mnogi od tih zagađivača mogu dospjeti u naša tijela kroz zrak, vodu i hranu. Spojevi poput dioksina, policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) i hlapljivih organskih spojeva (VOC) upleteni su u probleme muške plodnosti.

Dioksini su, na primjer, skupina vrlo otrovnih kemikalija koje se oslobađaju tijekom aktivnosti poput spaljivanja otpada i proizvodnje određenih kemikalija. Izloženost dioksinima povezana je s abnormalnom morfologijom spermija i smanjenim brojem spermija. PAH-ovi, koji se često nalaze u onečišćenom zraku i pougljenjenoj hrani, također su pokazali štetne učinke na kvalitetu sperme.

Smanjenje izloženosti

Ublažavanje utjecaja zagađivača i pesticida na broj spermija zahtijeva proaktivne mjere. Za one koji rade u poljoprivredi ili industriji, upotreba zaštitne opreme i pridržavanje sigurnosnih smjernica mogu značajno smanjiti izloženost. Osim toga, odabir organskih proizvoda kad god je to moguće može ograničiti unos pesticida.

U ovoj eri industrijalizacije i široke uporabe kemikalija, razumijevanje potencijalnih rizika koje predstavljaju zagađivači i pesticidi ključno je za zaštitu muškog reproduktivnog zdravlja. Podizanjem svijesti o tim čimbenicima okoliša, pojedinci mogu donositi informirane odluke, zagovarati sigurnije prakse i poduzeti korake za smanjenje njihove izloženosti, čime se u konačnici štiti potencijal za zdravu proizvodnju sperme.

Zračenje i njegov utjecaj

Zračenje je sveprisutna sila u našim životima, iskorištena za medicinsku dijagnostiku, komunikaciju i razne tehnološke primjene. Iako je zračenje donijelo nebrojene napretke, ono također nosi potencijal da poremeti mušku plodnost utječući na broj i kvalitetu sperme. U ovom odjeljku istražujemo višestruki odnos između zračenja i njegovog utjecaja na reproduktivno zdravlje.

Oblici zračenja

Zračenje postoji u različitim oblicima, uključujući ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Ionizirajuće zračenje, poput X-zraka i određenih medicinskih tretmana, posjeduje dovoljno energije da ukloni čvrsto vezane elektrone iz atoma, što potencijalno uzrokuje oštećenje bioloških tkiva. S druge strane, neionizirajuće zračenje uključuje elektromagnetske valove iz izvora kao što su mobiteli, Wi-Fi i mikrovalne pećnice.

 1. Ionizirajuće zračenje i sperma: Ionizirajuće zračenje, kada je usmjereno na područje zdjelice u medicinske svrhe ili zbog profesionalne izloženosti, može imati duboke učinke na proizvodnju sperme. Testisi, gdje se proizvode spermiji, posebno su osjetljivi na ionizirajuće zračenje. Čak i niske doze zračenja mogu oštetiti DNK u spermi, što dovodi do genetskih mutacija i smanjenog broja spermija.
 2. Neionizirajuće zračenje: Neionizirajuće zračenje, koje se često susreće u svakodnevnom životu, također je izazvalo zabrinutost u pogledu njegovog potencijalnog utjecaja na mušku plodnost. Istraživanje učinaka neionizirajućeg zračenja mobitela i prijenosnih računala je u tijeku. Dok dokazi još nisu konačni, neke studije ukazuju na potencijalnu vezu između povećane izloženosti elektromagnetskim poljima i smanjene pokretljivosti i održivosti spermija.

Zaštitne mjere

Za pojedince koji su izloženi riziku od izloženosti zračenju, bilo zbog medicinskih postupaka ili profesionalnih čimbenika, ključno je usvojiti zaštitne mjere. Medicinski djelatnici uvijek trebaju koristiti odgovarajuću zaštitu kada provode rendgenske preglede u području zdjelice. U svakodnevnom životu, smanjivanje izloženosti neionizirajućem zračenju uporabom hands-free uređaja i držanjem mobitela podalje od područja zdjelice može biti razborita praksa.

Redoviti zdravstveni pregledi

Za osobe koje su redovito izložene ionizirajućem zračenju u sklopu svog posla ili medicinskih tretmana, neophodni su redoviti zdravstveni pregledi i konzultacije s pružateljima zdravstvenih usluga. Ove mjere mogu pomoći u praćenju i ublažavanju potencijalnih rizika za reproduktivno zdravlje.

Dok zračenje ima neizostavnu ulogu u modernom društvu, bitno je prepoznati njegove potencijalne učinke na plodnost muškaraca, posebno na broj i kvalitetu spermija. Svijest o rizicima povezanim s izlaganjem zračenju i usvajanje zaštitnih mjera može pomoći pojedincima da se nose s ovim složenim čimbenikom okoliša dok nastoje održati svoje reproduktivno zdravlje.

Izvor: Zračenje i muška plodnost

Pretjerana vrućina i zdravlje testisa

U našem istraživanju čimbenika iz okoliša koji utječu na broj spermija, sada usmjeravamo pozornost na neposredniju i opipljiviju prijetnju - pretjeranu toplinu. Ljudsko je tijelo fino podešeno da funkcionira unutar određenog temperaturnog raspona, a testisi, u kojima se odvija proizvodnja sperme, nisu iznimka. Povišene temperature u ovoj regiji mogu imati izravan i štetan utjecaj na broj i kvalitetu sperme.

Osjetljivost testisa na toplinu

Testisi su smješteni izvan tijela u skrotumu, strukturi nalik na vrećicu koja je dizajnirana da ih održava malo nižima od tjelesne temperature. Ova regulacija temperature ključna je za optimalnu proizvodnju sperme. Spermiji su vrlo osjetljivi na temperaturne fluktuacije, pa čak i manji porast temperature testisa može spriječiti njihov razvoj i održivost.

Izvori prekomjerne topline

Prekomjerna toplina može potjecati iz različitih izvora, kako iz okoliša tako i iz ponašanja. Saune, vruće kade i vruće kupke mogu izložiti testise produljenom izlaganju toplini. Slično tome, usko donje rublje ili odjeća koja drži testise uz tijelo može zadržati toplinu i povisiti temperaturu skrotuma.

Utjecaj na spermu

Povišena temperatura testisa remeti osjetljivu ravnotežu proizvodnje sperme. Može dovesti do smanjenog broja spermija, smanjene pokretljivosti (sposobnosti spermija da se učinkovito kreću) i abnormalne morfologije spermija (veličina i oblik spermija). Ovi čimbenici zajedno utječu na plodnost muškarca.

Sprječavanje pregrijavanja

Sprječavanje prekomjerne izloženosti testisima toplini praktičan je korak koji pojedinci mogu poduzeti kako bi zaštitili broj svojih spermija. Evo nekoliko preporuka:

 1. Izbjegavajte vruće kupke i saune: Ograničite vrijeme provedeno u toplim kupkama i saunama, osobito ako aktivno pokušavate zatrudnjeti.
 2. Nosite široku odjeću: Odlučite se za široko donje rublje i odjeću koja omogućuje adekvatan protok zraka oko skrotuma.
 3. Ostanite aktivni: Bavite se redovitom tjelesnom aktivnošću, ali pripazite da ne nosite preusku opremu za vježbanje koja bi mogla zadržati toplinu.
 4. Upotreba prijenosnog računala: Izbjegavajte stavljati prijenosna računala izravno u krilo, jer mogu emitirati toplinu koja utječe na područje skrotuma.
 5. Maintain a Healthy Weight: Pretilost može dovesti do viška masnih naslaga oko skrotuma, potencijalno podižući njegovu temperaturu. Održavanje zdrave težine može pomoći ublažiti ovo.

Razumijevanjem ranjivosti testisa na prekomjernu toplinu i poduzimanjem proaktivnih mjera za sprječavanje pregrijavanja, pojedinci mogu pridonijeti očuvanju broja svojih spermija i cjelokupnom reproduktivnom zdravlju.

Izvor: Procjena trajnih učinaka toplinskog stresa na profil sperme

Iako su utjecaji povezani s toplinom na broj spermija često reverzibilni nakon što se ukloni izvor topline, ključno je ostati oprezan u očuvanju ove osjetljive ravnoteže za optimalnu plodnost.

Zaključak: Očuvanje broja spermija u lošim čimbenicima okoliša

Dok ljudska rasa nastavlja činiti nevjerojatne korake u znanosti, tehnologiji i industriji, moramo ostati oprezni u pogledu mogućih posljedica koje ovaj napredak može imati na naše reproduktivno zdravlje.

Na broj spermija, ključnu metriku u procjeni muške plodnosti, može značajno utjecati okolina u kojoj živimo. Naše istraživanje ove teme otkrilo je da različiti čimbenici okoliša, u rasponu od izloženosti toksinima i zagađivačima do zračenja i prekomjerne topline, mogu doprinijeti smanjenom broju i kvaliteti spermija.

 1. Važnost svijesti: Svijest je prva linija obrane od ovih prijetnji okolišu. Saznanje da svakodnevne supstance poput ftalata i teških metala, sveprisutni zagađivači, pa čak i praktičnost tehnologije mogu utjecati na zdravlje spermija, osnažuje pojedince da poduzmu preventivne mjere. Bilo da se radi o odabiru organskih proizvoda, smanjenju izlaganja uređajima koji emitiraju zračenje ili odabiru prozračne odjeće, informirane odluke mogu učiniti razliku.
 2. Poziv na akciju: Osim svijesti, naše istraživanje naglašava potrebu za djelovanjem. Čimbenici okoliša ne nestaju, ali odgovornim postupcima i zajedničkim zagovaranjem možemo smanjiti njihov utjecaj na naše reproduktivno zdravlje. To uključuje pozivanje industrije na odgovornost za onečišćenje, zagovaranje sigurnije upotrebe kemikalija i usvajanje zaštitnih mjera u okruženjima s visokim rizikom.
 3. Podsjetnik na otpornost: Važno je zapamtiti da je muški reproduktivni sustav otporan. U mnogim slučajevima, kada se stresori iz okoliša uklone ili ublaže, broj spermija se može oporaviti. Ipak, prevencija ostaje najučinkovitiji pristup.

povezani članci

Kako smanjiti izloženost toksinima, smanjiti čimbenike okoliša i povećati broj spermija?

Kako smanjiti izloženost toksinima, smanjiti čimbenike okoliša i povećati broj spermija?

Svaki bi muškarac trebao istražiti važnost smanjenja izloženosti toksinima i smanjenja čimbenika okoliša kako bi se povećao broj spermija, poboljšala kvaliteta sperme i poboljšalo opće reproduktivno zdravlje.
Kako prirodni dodaci spermi sprječavaju učinke toksina na proizvodnju sperme

Kako prirodni dodaci spermi sprječavaju učinke toksina na proizvodnju sperme

Mogu li prirodni pojačivači sperme spriječiti negativne učinke zagađivača okoliša, kemikalija i zračenja na proizvodnju, broj i kvalitetu sperme?
Koji zdravstveni problemi uzrokuju nizak broj spermija: Kako pronaći skrivene poveznice

Koji zdravstveni problemi uzrokuju nizak broj spermija: Kako pronaći skrivene poveznice

Osim vidljivih uzroka niskog broja spermija, kao što su životne navike i okolišni čimbenici, brojna zdravstvena stanja otkrivaju skrivene veze koje utječu na proizvodnju sperme.

Autor ovog članka

 • Dr. Jessica Ramirez, MD, MPH

  Dr. Jessica Ramirez certificirani je opstetričar-ginekolog i zagovornica javnog zdravlja specijalizirana za spolno i reproduktivno zdravlje. Uz svoju kombiniranu medicinsku stručnost i javnozdravstvenu pozadinu, ona ima duboko razumijevanje složenosti koja okružuje seksualno zdravlje i njegov utjecaj na opću dobrobit. Dr. Ramirez strastveno promiče obrazovanje o seksualnom zdravlju, destigmatizira seksualne probleme i osnažuje pojedince da donose informirane odluke. Njezini članci pokrivaju širok raspon tema povezanih sa seksualnim zdravljem, uključujući kontracepciju, spolno prenosive infekcije, seksualnu disfunkciju i zdrave odnose. Svojim suosjećajnim pristupom i savjetima utemeljenim na dokazima, dr. Ramirez nastoji stvoriti sigurno i poticajno okruženje za čitatelje da istražuju i optimiziraju svoje seksualno zdravlje.