Стремежът да се зачене и роди нов живот е дълбок и ценен стремеж за много хора и двойки. И все пак по време на това пътуване някои срещат неочаквани предизвикателства, които могат да бъдат емоционално и физически натоварващи. Едно такова предизвикателство е състоянието, известно като крипторхизъм, термин, който може да звучи непознат за някои, но има голямо значение в сферата на мъжката плодовитост.

Тук ще разгледам как крипторхизмът, често наричан неспуснати тестиси, може да наруши баланса на мъжкото репродуктивно здраве и да причини нисък брой сперматозоиди.

Съдържание

Крипторхизъм и брой на сперматозоидите

Крипторхизмът е състояние, което засяга значителен брой хора, като последствията му се простират отвъд детството. Характеризира се с липсата на единия или двата тестиса в скротума, тъй като те не успяват да слязат от коремната кухина по време на вътреутробното развитие. Въпреки че това състояние не винаги може да доведе до незабавен дискомфорт или симптоми, потенциалното му въздействие върху мъжката плодовитост е причина за безпокойство.

Крипторхизмът не дискриминира; може да засегне бебета, деца и дори да продължи в зряла възраст, ако не се обърне внимание. И все пак осведомеността за потенциалните последици от това състояние върху плодовитостта остава ограничена. Много хора, които изпитват проблеми с плодовитостта, може да не осъзнават, че крипторхизмът може да бъде допринасящ фактор.

Разбиране на крипторхизма

Крипторхизмът, термин, произлизащ от гръцките думи „kruptos” (скрит) и „orchis” (тестис), е вродено състояние, което засяга мъжката репродуктивна система. За да разберем напълно неговите последици, трябва да започнем, като разберем какво е крипторхизъм и защо е състояние, което тревожи много мъже.

Определение за крипторхизъм

Крипторхизмът, често наричан неспуснати тестиси, е състояние, при което единият или двата тестиса не се спускат в скротума, както би трябвало по време на развитието на плода. При типична бременност тестисите се образуват в корема и постепенно се спускат в скротума преди раждането или в първите месеци от живота. Въпреки това, в случаите на крипторхизъм, този процес на слизане е или непълен, или напълно липсва.

Механизми на крипторхизъм

Точните механизми, лежащи в основата на крипторхизма, не са напълно разбрани, но те включват сложно взаимодействие на генетични, хормонални и фактори на околната среда. Хормони като човешки хорионгонадотропин (hCG) играят критична роля в насърчаването на спускането на тестисите и всякакви нарушения в тази хормонална регулация могат да доведат до крипторхизъм.

Крипторхизмът може да се прояви по различни начини:

 • Едностранно: Един тестис не успява да се спусне в скротума, докато другият е нормално разположен.
 • Двустранно: Двата тестиса остават неспуснати, обикновено в корема.

Важно е да се отбележи, че крипторхизмът най-често се идентифицира в ранна детска възраст, като спонтанното слизане се случва в значителен брой случаи през първите няколко месеца от живота. Въпреки това, когато тестисите останат неспуснати след този период, това поражда опасения за потенциални дългосрочни ефекти върху мъжката плодовитост.

Разпространение на крипторхизъм

Крипторхизмът е една от най-честите вродени аномалии при бебета от мъжки пол. Приблизително 3% от доносените бебета от мъжки пол и до 30% от недоносените бебета от мъжки пол се раждат с неспуснати тестиси. Докато някои случаи преминават спонтанно, други продължават да съществуват в детството и дори в зряла възраст, ако не се лекуват.

Разбирането на естеството на крипторхизма поставя началото на изследване на това как това състояние може да окаже влияние върху броя на сперматозоидите.

източник: Крипторхизъм и неговото влияние върху мъжката плодовитост

Механизми на нисък брой сперматозоиди при крипторхизъм

Крипторхизмът, характеризиращ се с неспуснати тестиси, може да окаже дълбоко влияние върху мъжката плодовитост, като наруши деликатния процес на производство на сперма. В този раздел изследвам механизмите, чрез които крипторхизмът може да доведе до нисък брой сперматозоиди, хвърляйки светлина върху сложната връзка между това състояние и репродуктивното здраве.

Повишена интраабдоминална температура

Един от основните механизми, чрез които крипторхизмът засяга производството на сперма, е повишаването на интраабдоминалната температура. При типично фетално развитие тестисите се спускат в скротума, за да пребивават извън тялото. Тази миграция е от съществено значение, тъй като тестисите изискват малко по-хладна среда от основната телесна температура, за да поддържат ефективна сперматогенеза - процесът на производство на сперма.

Въпреки това, в случаите на крипторхизъм, когато единият или двата тестиса остават в коремната кухина, те са изложени на по-високи температури от тези в скротума. Повишените интраабдоминални температури могат да нарушат функцията на специализирани клетки в тестисите, отговорни за производството на сперма.

източник: Неспуснати тестиси (крипторхизъм)

Това прекъсване може да доведе до намаляване на количеството произведена сперма, допринасяйки за нисък брой сперматозоиди.

Липса на скротална регулация

Скротумът играе решаваща роля в регулирането на температурата на тестисите. Когато тестисите са разположени в скротума, кремастерният мускул и дартосният мускул работят, за да коригират позицията на тестисите, за да поддържат оптимална температура за сперматогенеза. Въпреки това, при крипторхизъм, където тестисите остават в корема, тази скротална регулация отсъства.

Липсата на скротална регулация означава, че тестисите са подложени на температурни колебания, които могат да попречат на способността им да произвеждат ефективно сперма. С течение на времето този температурен дисбаланс може да доведе до намаляване на броя на сперматозоидите.

Потенциал за оксидативен стрес

Крипторхизмът може също да създаде среда в неспуснатите тестиси, която е благоприятна за оксидативен стрес. Оксидативният стрес възниква, когато има дисбаланс между производството на реактивни кислородни видове (ROS) и способността на тялото да ги неутрализира с антиоксиданти. Тестикуларната тъкан в крипторхидните тестиси може да бъде по-податлива на оксидативно увреждане, което може допълнително да компрометира производството на сперматозоиди и да доведе до нисък брой на сперматозоидите.

Въздействието на крипторхизма върху броя на сперматозоидите е тясно свързано с нарушаването на оптималната температурна регулация, липсата на скротално влияние и потенциала за оксидативен стрес в тестисите. Тези механизми подчертават значението на ранната диагностика и интервенция при индивиди с неспуснати тестиси, като подчертават значението на справянето с потенциалните последици от това състояние върху мъжката плодовитост.

Въздействие върху качеството на спермата и плодовитостта

Крипторхизмът, характеризиращ се с неспуснати тестиси, не само засяга броя на сперматозоидите, но може да има и по-широки последици върху качеството на сперматозоидите и, следователно, мъжката плодовитост. В този раздел ще проуча потенциалните последици от крипторхизма върху качеството на спермата и по-широкото му въздействие върху способността за зачеване.

Променена морфология и подвижност на спермата

Едно от значителните последици от крипторхизма върху качеството на сперматозоидите е възможността за промяна на морфологията и подвижността на сперматозоидите. Морфологията на спермата се отнася до размера и формата на сперматозоидите, докато подвижността се отнася до способността им да се движат ефективно. И двата фактора са критични за успешното достигане и оплождане на яйцеклетката на спермата.

Повишените интраабдоминални температури, често срещан резултат от неспуснати тестиси, могат да нарушат развитието и узряването на сперматозоидите. Това може да доведе до повишено разпространение на сперматозоиди с необичайни форми и намалена подвижност. Тези аномалии намаляват шансовете сперматозоидите да се движат успешно през женския репродуктивен тракт и да достигнат яйцеклетката, което в крайна сметка компрометира плодовитостта.

Потенциал за увреждане на тестисите

С течение на времето крипторхизмът може да доведе до увреждане на тестисите. Отсъствието на тестисите от скротума, където те са защитени и регулирани, за да поддържат оптимални условия за производство на сперматозоиди, може да ги направи уязвими за нараняване и потенциална вреда. Това увреждане може допълнително да попречи на производството на здрави и жизнеспособни сперматозоиди.

Увреждането на тестисите при крипторхизъм може да се прояви по различни начини, като намален размер на тестисите или фиброза (образуване на белези). Тези промени в структурата на тестисите могат да повлияят както на количеството, така и на качеството на сперматозоидите, допринасяйки за предизвикателствата, свързани с ниския брой на сперматозоидите и компрометираната плодовитост.

източник: Рак на тестисите и крипторхизъм

Предизвикателства при постигане на бременност

Комбинираните ефекти от нисък брой сперматозоиди, променена морфология на сперматозоидите и намалена подвижност могат да представляват значителни предизвикателства за двойките, които се опитват да забременеят. Дори ако сперматозоидите са налице, тяхното намалено качество и количество може да затрудни успешното им оплождане на яйцеклетка. В резултат на това двойките, засегнати от крипторхизъм, могат да изпитат продължителни периоди на опити за зачеване без успех.

Ранната интервенция има значение

Разбирането на потенциалните последици от крипторхизма върху качеството на спермата и плодовитостта подчертава значението на ранната намеса и лечение. Въпреки че крипторхизмът често се проявява в ранна детска или детска възраст, ефектите му върху качеството на спермата могат да продължат и в зряла възраст, ако не бъдат адресирани. Навременната медицинска оценка и, когато е необходимо, хирургическа корекция могат да смекчат тези ефекти и да подобрят шансовете за успешно зачеване при лица и двойки, засегнати от това състояние.

Диагноза и значението на навременната намеса

Диагностицирането на крипторхизъм и търсенето на навременна медицинска намеса са ключови стъпки за хората, загрижени за своето репродуктивно здраве, особено ако подозират, че крипторхизмът може да допринася за ниския брой сперматозоиди и проблеми с плодовитостта. В този раздел подчертавам значението на ранната диагностика, очертавам диагностичните методи и подчертавам важността на проактивните мерки за справяне с въздействието на това състояние.

Ролята на диагностиката

Диагностицирането на крипторхизъм играе решаваща роля за разбирането на потенциалното му въздействие върху плодовитостта. За индивиди с неспуснати тестиси диагнозата предоставя необходимата информация за оценка на степента на заболяването и неговите ефекти върху производството и качеството на спермата. Това е първата стъпка към справяне с всички потенциални предизвикателства при постигане на бременност.

Методи за диагностика

Здравните специалисти използват различни методи за диагностициране на крипторхизъм:

 1. Физическо изследване: По време на рутинен физически преглед доставчикът на здравни услуги често може да идентифицира крипторхизъм чрез усещане за отсъствие на единия или двата тестиса в скротума. Този прост, но съществен преглед може да подтикне към допълнителна оценка.
 2. Ултразвук: В случаите, когато физикалният преглед е неубедителен или когато е необходима допълнителна информация, ултразвуковото изображение може да осигури подробен изглед на коремните и скроталните области. Той може да потвърди местоположението на тестисите и да оцени тяхното състояние.
 3. Лапароскопия: В някои случаи, особено когато диагнозата остава неясна или ако се обмислят допълнителни терапевтични мерки, лапароскопията - минимално инвазивна хирургична процедура - може да се използва за директно визуализиране на коремната кухина и потвърждаване на наличието на неспуснати тестиси.

Навременна медицинска намеса

Навременната медицинска намеса е от първостепенно значение за лица с диагностициран крипторхизъм, особено в случаите, когато тестисите не са се спуснали до шестмесечна възраст. Интервенцията обикновено включва хирургическа корекция, като основната цел е преместване на тестисите в скротума.

Ранната намеса е критична поради няколко причини:

 1. Запазване на плодовитостта: Чрез ранно лечение на крипторхизма потенциалните дългосрочни ефекти върху качеството и количеството на спермата могат да бъдат смекчени, подобрявайки шансовете за успешно зачеване, когато индивиди или двойки решат да създадат семейство.
 2. Намален риск от усложнения: Навременната намеса намалява риска от усложнения, свързани с неспуснати тестиси, като увреждане на тестисите или злокачествено заболяване.
 3. Подобрено качество на живот: Хирургията в детството или ранното юношество може да доведе до по-добро цялостно качество на живот чрез справяне с потенциален дискомфорт или психологически проблеми, свързани с неспуснати тестиси.

Признаването на важността на диагнозата и търсенето на подходяща медицинска намеса при съмнение за крипторхизъм е от първостепенно значение. Ранната диагностика и навременната хирургична корекция могат значително да подобрят шансовете за запазване на плодовитостта и постигане на успешно зачеване. Като предприемат проактивни мерки, хората и двойките могат да се справят с предизвикателствата, породени от крипторхизма, и да работят за осъществяване на мечтите си за родителство.

Свързани статии

Как да лекуваме крипторхизъм и да увеличим броя на сперматозоидите?

Как да лекуваме крипторхизъм и да увеличим броя на сперматозоидите?

Лечението на крипторхизъм е не само от съществено значение за цялостното репродуктивно здраве, но също така има потенциал за справяне с проблеми, свързани с ниския брой сперматозоиди.
Как да подобрим възстановяването от крипторхизъм с хапчета за подобряване на спермата?

Как да подобрим възстановяването от крипторхизъм с хапчета за подобряване на спермата?

Доказано е, че естествените хапчета за подобряване на сперматозоидите засилват ефекта от операцията за крипторхизъм и повишават качеството, количеството и здравето на спермата.
Какви здравословни проблеми причиняват нисък брой сперматозоиди: Как да намерите скрити връзки

Какви здравословни проблеми причиняват нисък брой сперматозоиди: Как да намерите скрити връзки

Отвъд видимите причини за нисък брой сперматозоиди, като навиците на начина на живот и факторите на околната среда, множество здравословни състояния разкриват скрити връзки, които влияят на производството на сперматозоиди.

Автор на тази статия

 • Д-р Джесика Рамирес, MD, MPH

  Д-р Джесика Рамирез е сертифициран акушер-гинеколог и защитник на общественото здраве, специализирана в сексуалното и репродуктивното здраве. Със своята комбинирана медицинска експертиза и опит в областта на общественото здраве, тя има дълбоко разбиране на сложността около сексуалното здраве и неговото въздействие върху цялостното благосъстояние. Д-р Рамирез е запален по насърчаването на образованието за сексуално здраве, дестигматизирането на сексуалните проблеми и овластяването на хората да правят информиран избор. Нейните статии обхващат широк спектър от теми, свързани със сексуалното здраве, включително контрацепция, полово предавани инфекции, сексуална дисфункция и здрави взаимоотношения. Чрез своя състрадателен подход и основани на доказателства съвети, д-р Рамирес се стреми да създаде безопасна и подкрепяща среда за читателите да изследват и оптимизират сексуалното си здраве.